Veelgestelde vragen

 Wegwijzer met veelgestelde vragen en antwoorden

Nieuwe leden bij TV Baambrugge zoeken veelal dezelfde dingen. We hebben op deze pagina een wegwijzer gemaakt voor het tennissen bij TV Baambrugge.

Versie 20220725

1) Waar is informatie terug te vinden?

 • Op de website van Tennisvereniging Baambrugge (Weth. Van Oostveenstraat 73A, 1396KT. Baambrugge): www.tvbaambrugge.com. Hier vind je o.a. informatie over:

a)  lidmaatschap (contributie / aanmelden / opzeggen)  

b) tennislessen (aanmeldformulier)

c) huishoudelijk reglement

d) baan & parkreglement (afhangbord / afhangregels) 

e) privacy

f) jaarkalender (beschikbaarheid van banen)

 • Het downloaden van de KNLTB Club App op je telefoon. Hier kun je een account aanmaken met je KNLTB bondsnummer en een zelfgekozen wachtwoord en moet je "tennisvereniging Baambrugge" selecteren. In deze app kun je de baanbezetting zien, een baan reserveren, een (bar-)dienst inplannen en de agenda van activiteiten bekijken.
 • Op de website van de KNLTB: https://www.tennis.nl/.
 • Door een eigen account aan te maken op www.mijnknltb.toernooi.nl.  Via dit account kun je je inschrijven bij open toernooien van eigen en andere verenigingen en ook kun je hier persoonlijke gegevens/speelsterkte opvragen.   Vragen voor de vereniging stuur je naar: [email protected].

2) Hoe zijn de tennislessen geregeld bij TV Baambrugge?

 • De lessen worden verzorgd door Tennisschool Andy van Rijn.
 • De trainers zijn: Andy van Rijn, Annemiek, Paolo en Frank. (via [email protected]).
 • Indeling en opgave (formulier op www.tvbaambrugge.com) per voorjaar (april-sept.) of najaar (okt.-maart). Incasso voor lesgelden gaat via de tennisschool (en niet via de vereniging).
 • Let op: trainingen en lidmaatschap zijn twee afzonderlijke dingen.
 • Je kunt geen lessen volgen op ons park zonder lid te zijn van TV Baambrugge!

3) Wat moet ik weten over het lidmaatschap van TV Baambrugge?

 • Aanmelden kan op ieder moment via de website (onder Lidmaatschap - lid worden) Het formulier komt dan via [email protected] bij de ledenadministrateur.
 • Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk per kalenderjaar – vóór 1 december van het lopende jaar per e-mail worden doorgegeven aan [email protected]
 • Het KNLTB-lidmaatschap (inclusief KNLTB Bondsnr. en ledenpas) loopt per kalenderjaar.
 • Kosten lidmaatschap volwassenen: € 150 per jaar. Daarnaast draait ieder seniorlid 2 diensten van 3 uur. Je schrijft je aan het begin van het jaar in voor een datum voor bardienst, schoonmaakdienst of klusdienst. Leden vanaf 70 jaar én commissieleden hoeven geen diensten te draaien. Competitiespelers draaien een extra dienst. Juniorlidmaatschap kost € 90 per jaar.
 • Contributie is in het aanmeldingsjaar afhankelijk van het aantal resterende maanden.
 • Contributie wordt bij voorkeur per incasso betaald.

4) Hoe en wanneer kan ik competitie spelen?

 • Er zijn 2 competitieperioden per jaar (voor- en najaar / elk 7 of 5 keer / keuze uit meerdere dagen of avonden). Zie hiervoor https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitieaanbod.
 • Aanmelding kan per team. De verenigingscompetitieleider (VCL) zorgt, in overleg met betrokkenen, voor de uiteindelijke samenstelling van de teams.
 • In geval van meer aanmeldingen dan mogelijkheden, kan loting bepalend zijn voor uiteindelijke deelname of de precieze competitiedag.
 • Voor ieder team is een teamcaptain nodig die fungeert als coördinator en aanspreekpunt. Aanmelden en competitievragen stuur je naar:  [email protected]

5) Hoe zit het met bezetting van banen? Welke baan is voor wie en wanneer?

 • Wij maken gebruik van een digitaal afhangbord. Dit is toegankelijk via de KNLTB ClubApp. Zie ook het baanreglement op onze website. Hierop is te zien welke banen bezet en beschikbaar zijn.
 • Ieder lid dient af te hangen op een baan (per 2 of meer spelers).
 • In deze app kan voor dezelfde of de volgende dag een baan gereserveerd worden.
 • Tweetallen mogen 30 minuten spelen en viertallen 60 minuten. Er is ’s avonds doordeweeks meestal 1 baan voor lessen gereserveerd en er kunnen ook banen zijn gereserveerd voor het open toernooi, clubkampioenschappen, avond- of weekendcompetities. Omdat we maar 3 banen hebben, is het meestal niet mogelijk een baan beschikbaar te houden voor vrij spelen tijdens competities of toernooien.
 • Introducees zijn, samen met een lid welkom. De kosten worden bij het reserveren van de baan in de Knltb Club-app betaald. Een introducee mag maximaal 3x in een kalenderjaar geïntroduceerd worden.

6) Hoe gaat het op en om ons tennispark en in ons clubhuis?

 • Wij willen graag een rookvrij park zijn. Zeker als de jeugd speelt
 • Fietsen graag bij in de fietsenstalling neerzetten.
 • Het park is altijd geopend. Er mag gespeeld worden van 8.00-23.00 uur.
 • Je hebt met je seniorenpas toegang tot hal met de kleedkamers en de toiletten.  Daar zit rechts naast de deur ook de knop voor de baanverlichting. Toegang tot het bargedeelte van het clubhuis is gelimiteerd tot een beperkt aantal leden.
 • Tijdens de competitie en tijdens wedstrijden (toernooi of competitie) op ons park, worden er bardiensten ingepland door vrijwilligers.
 • Wij hebben geen externe beheerder van het clubgebouw, als er wedstrijden gespeeld worden worden er bardiensten ingepland. Als het clubgebouw open is en er is geen bardienst kan er via zelfbediening wat gedronken worden. Betaling: bij voorkeur pinnen (zie instructie bij kassa (betaling, bedrag intoetsen, en enter)
 • De laatste doet het licht uit, laat het clubhuis/de bar schoon achter en trekt de deuren dicht. Ook baanverlichting uitdoen.
 • Op competitiedagen in het weekend en gedurende toernooien streven we naar een continue barbezetting  

7) Welke activiteiten zijn er voor volwassenen?

 • In knltb club match app kun je je opgeven voor een laddercompetitie. Deze wordt vaak gedurende het winterseizoen georganiseerd. (per keer wordt bepaald of er single, dubbel of mix gespeeld wordt)
 • Er zijn senioren toss ochtenden op maandag en woensdag vanaf 10-12 uur: iedereen is welkom, pasjes worden gehusseld en nieuwe speelcombinaties gevormd.
 • RondeVenenCup: een dubbeltoernooi die voor het begin van het zomerseizoen (eind maart) georganiseerd wordt door alle tennisclubs gezamenlijk in de gemeente. Je schrijft je in je eentje in en speelt 3 partijen op je eigen niveau met verschillende medespelers tegen verschillende tegenstanders.
 • Clubkampioenschappen vaak in juni en september (single, dubbel en mix), ook hier aanmelden online via toernooi.nl. Let op: ook beginnende tennissers kunnen hieraan meedoen. Er is ook een categorie voor minder ervaren/meer recreatieve spelers. Een prima manier om andere spelers op de club te leren kennen.
 • Petrogas Open toernooi: begin augustus, altijd in week 38: open dubbeltoernooi voor alle speelsterkten (wel online account bij mijnknltb.nl nodig om in te schrijven)
 • En soms een groot feest vanwege een bijzonder lustrum of een barbecue omdat het mooi weer is.

8) Welke activiteiten zijn er voor junioren?

 • Een keer per jaar worden de junior clubkampioenschappen gehouden. Een leuke manier om je te meten met anderen binnen de vereniging.
 • Ieder jaar is er het familietoernooi, waarbij er combinaties worden gevormd van een junior en een senior die dan heel informeel tegen anderen spelen. Het plezier staat voorop. 

9) Hoe leren nieuwe leden nieuwe tennisvrienden kennen?

 • Laddercompetitie: zie hiervoor Toss-ochtenden : zie hiervoor
 • Nieuwe leden app-groep: meld je aan voor deze app-groep en je hebt een netwerk van gelijkgestemden die ook op zoek zijn naar tennispartners die een keer een balletje willen slaan
 • Invallen bij de competitie: als je het leuk vindt om eens een keer in te vallen bij een competitieteam, kun je je aanmelden bij de verenigingscompetitieleider, dan brengt die je onder de aandacht van de competitieteams.

10) Hoe zit het met vrijwilligerswerk en commissies?

Geen bloeiend verenigingsleven zonder vrijwilligers. Wij doen daarom voor verschillende activiteiten graag een appel op het enthousiasme en de betrokkenheid van onze leden. Naast de diensten (bar-, klus- of schoonmaakdiensten), kun je ook helpen met klusjes in en om het tennispark, contactpersoon zijn, meehelpen met de organisatie van een evenement. Er is altijd wel iets wat past en het is voor iedereen fijn als de (kleine en grotere) taken verdeeld kunnen worden.

Er zijn een aantal vaste commissies waar leden in zitten die zaken organiseren: Bestuur, Technische commissie, Sponsorcommissie, Open toernooi commissie, Jeugdcommissie, Barcommissie, Baancommissie, VerenigingsCompetitieLeider, Ledenadministratie, Technische ondersteuning toegang & baanplanning.

Mocht je geïnteresseerd zijn iets meer voor de vereniging te doen, laat het even weten via [email protected] .

  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 293 490

Adres

Weth. van Oostveenstraat 73A
1396 KT Baambrugge

KVK-nummer

40480679