Lidmaatschap

Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. De contributiebedragen voor een junior zijn:

Jeugdlid € 90
Eenmalig inschrijfgeld € 20
Inactief lidmaatschap € 25
Gezinskorting vanaf het 4e gezinslid € 12

Seniorleden draaien bardiensten, jeugdleden niet. Wel moeten de ouders van jeugdleden die competitie spelen een bardienst per jaar draaien tijdens de jeugdcompetitie.

Speel je ook competitie?
De betaling hiervan moet worden gedaan bij ontvangst van de competitiepapieren.

Ben je geïnteresseerd?
Download het inschrijfformulier en verstuur dit per e-mail naar de ledenadministratie. Versturen per post mag ook: Weth. van Oostveenstraat 16, 1396 KS Baambrugge.

Wijzigingen doorgeven?
Ben je verhuisd? Of is je telefoonnummer, rekeningnummer of e-mailadres gewijzigd? Vul dan het middelste deel van het inschrijfformulier in en stuur dit naar de ledenadministratie (Weth. van Oostveenstraat 16, 1396 KS Baambrugge).

Wil je opzeggen?
Dit kan alleen schriftelijk per e-mail of post. Vul het onderste deel van het inschrijfformulier in. Stuur de opzegging uiterlijk op 30 november naar de ledenadministratie (Weth. van Oostveenstraat 16, 1396 KS Baambrugge). Je bent dan geen lid meer per 1 januari van het volgende tennisseizoen.
Bij opzegging in de loop van het tennisjaar kom je niet in aanmerking voor restitutie van (een deel van) het contributiegeld.