Tennislessen

Tennisschool Andy van Rijn verzorgt de tennislessen.
H. Bierlingstraat 45
1432 PN Aalsmeer
06-55 85 70 37
E-mail: baambrugge@andyvanrijn.nl
Website: www.andyvanrijn.nl


Reglement zomertraining 2017

 1. Er is geen training op algemeen erkende feestdagen en in de basisschoolvakanties van 24/4 t/m 28/4 en van 17/7 t/m 25/8, tenzij onderling overeengekomen.
 2. Trainingen die uitvallen door afwezigheid van de trainer, worden altijd ingehaald, voor rekening van de trainer.
 3. Trainingen die door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan, worden ingehaald en om en om verrekend, d.w.z. de eerste inhaaltraining is voor rekening van de leerling, de tweede voor rekening van de trainer, met een maximum van 2 trainingen.
 4. Groepstrainingen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van de betreffende training.
 5. Bij het niet komen opdagen van de leerling vervalt de training.
 6. Bij tijdige afmelding van een privétraining door de leerling (minimaal 24 uur van tevoren) wordt geprobeerd een andere mogelijkheid te zoeken. Bij groepstrainingen geldt; indien mogelijk kan men voor de inhaaltraining bij een andere groep worden ingedeeld.
 7. Bij langere vakanties buiten de basisschoolvakanties kan men, gezien de vele trainingsaanvragen, slechts in overleg met de trainers inschrijven voor trainingen.
 8. De training is voor eigen risico.
 9. De trainers zijn niet aansprakelijk voor door leerlingen overkomen ongevallen en/of door leerlingen geleden of aangerichte schade tijdens de trainingen.
 10. Bij annulering van de trainingen door omstandigheden, buiten de schuld van de leerling (bijvoorbeeld bij langdurige blessure van minimaal 2 maanden, of door een plotselinge verhuizing) wordt 50% van het lesgeld voor de resterende trainingen vergoed.
 11. Wij behouden het recht om bij onvolledige groepen het aantal trainingen te verlagen.
 12. Het volledige lesgeld dient voor aanvang van de 3e training te zijn overgemaakt.
 13. Na ontvangst van bevestiging van indeling dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.
 14. Een training duurt 50 minuten.
 15. Annulering van de trainingen kan alleen schriftelijk, tot maximaal 2 weken voor aanvang van de training.

Bezetting banen door tennisles

Op de volgende dagen en tijden wordt les gegeven. Hierdoor zijn niet alle banen beschikbaar voor ‘vrij spelen’:

Maandag:
14.00-23.00 uur: 1 baan

Dinsdag:
17.00-18.00 uur: 2 banen
16.00-23.00 uur: 1 baan

Woensdag:
15.30-23.00 uur: 1 baan

Donderdag:
17.00-23.00 uur: 1 baan

Vrijdag:
15.30-19.15 uur: 1 baan