Martijn Hes overleden

Martijn Hes is maandag 21 januari j.l. op 78-jarige overleden.

Hij was een van de leden van het eerste uur en medeoprichter van onze vereniging.  Hij was lid sinds 1982, toen het tennissen nog een afdeling was van de onderlinge sportvereniging B.E.O.

In 1986 werd binnen B.E.O. een groep van 5 leden gevormd, waaronder Martijn,  die de verzelfstandiging van de afdeling tennis hebben voorbereid. Op 16 mei van dat jaar is de ledenvergadering van B.E.O. akkoord gegaan met de afsplitsing en was Tennisvereniging Baambrugge een feit.

Martijn was een recreatieve tennisser, tot zo’n 10 jaar geleden. Zijn vrouw Wil is nog steeds actief lid van onze club.